Roar Berg

Roar Berg er utdannet musikkpedagog med hovedinstrument sang ved UIS i 1994. Han tok praktisk kirkelig eksamen i kirkemusikk ved Kirkelig utdanningssenter i nord i 2001. Han startet sin yrkeskarriere som musikkpedagog i 1994, senere organist i Vardø kirke fra 1997 deretter kantor i Alstadhaug kirke på Skogn fra 2000-02. Fra 2002-2022 var Berg koordinerende kantor og korleder i Høybråten, Fossum og Stovner menighet. I dag er han kantor i Grorud menighet med Grorud kirke som tjenestested.


I oktober 2001 hadde han sin profesjonelle debut som tenorsolist i Nidarosdomen og har medvirket som freelancer i ulike konstellasjoner siden den gang. Han vikarierer tidvis i Den norske operas kor og var vikar i Det norske solistkor 2009-2011.

 

Roar har studert direksjon og korledelse hos Thomas Caplin,  Viggo Pettersen, fhv domkantor i Stavanger Arne Hadland og professor Ragnar Rasmussen.


Som dirigent kan Berg vise til betydelig sjangerbredde idet han har samarbeidet med flere av våre fremtredende artister og orkestre; Ole Børud, Sigvart Dagsland, Ola Bremnes og Oslo filharmoniske orkester for å nevne noen. 


Av øvrige oppføringer kan nevnes Egil Hovlands Allehelgensmesse, Franz Schuberts Messe i G, W. A. Mozarts Missa brevis i Bb, Franz Liszts «Via Crucis», Arne Dagsviks «I denne søte juletid» samt flere prosjekter innen rytmisk musikk bl.a. «Visst skal våren komme» og «Det gode landet» av Eivind Skeie og Sigvald Tveit.


Roar Berg debuterte som dirigent for Grorud kammerkor i forbindelse med oppføringen av John Rutters Requiem og Winchester Te Deum i april 2022, men han har også bidratt som sangpedagog og solist for koret tidligere.


Les mer om Roar på hans hjemmeside.