Om koret

Grorud kirkes kammerkor er en selvstendig organisasjon som samarbeider nært med Grorud menighet. Det ble startet i 2004 som en etterfølger av Grorud motettkor. Antall medlemmer ligger rundt 20-25, men til større konserter pleier vi å invitere med prosjektsangere i tillegg.

Korets oppgave er å synge kirkemusikk i Grorud kirke. I tillegg til å holde flere konserter i året deltar vi som forsangere på mange av menighetens gudstjenester. Koret er delt i to forsangergrupper, og hver gruppe synger ved 4 til 5 gudstjenester hvert semester.

Korets dirigent er Ole Johannes Kosberg.